หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครู

กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาว
เว็บไซต์ของโครงการอินเตอร์เน็ตสีขาว สนับสนุนนโดย สสส.

โทรทัศน์ครู
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาไท
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

เว็บไซต์ทักษะชีวิต (Life …อ่านต่อ

โรงเรียนพิงครัตน์ คุณธรรมความดี เริ่มต้นที่เรื่องพื้นฐาน : วัฒนธรรมชาวพุทธ

โรงเรียนพิงครัตน์ คุณธรรมความดี เริ่มต้นที่เรื่องพื้นฐาน : วัฒนธรรมชาวพุทธ

โรงเรียนพิงครัตน์ คุณธรรมความดี เริ่มต้นที่เรื่องพื้นฐาน : วัฒนธรรมชาวพุทธ

เขียนโดย …อ่านต่อ

“ฝันที่สดใส คือ อยากให้ บวร : บ้าน วัด โรงเรียน เป็น เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”

“ฝันที่สดใส คือ อยากให้ บวร : บ้าน วัด โรงเรียน เป็น เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”

เปิดตัวโครงการใหม่ของคนอินเทรนด์…คนรุ่นใหม่ วัยทีน..เท่ห์ได้ คลายเครียดได้ โดยไม่ต้องพึ่งบุหรี่…
” ด้วย …อ่านต่อ

ข่าว – วัดร่วมโรงเรียนบ้านนำเด็กอบรมธรรมเด็กและเยาวชนวันอาทิตย์ดึงเด็กห่างไกลอบายมุข

ข่าว – วัดร่วมโรงเรียนบ้านนำเด็กอบรมธรรมเด็กและเยาวชนวันอาทิตย์ดึงเด็กห่างไกลอบายมุข

ข่าว – วัดร่วมโรงเรียนบ้านนำเด็กอบรมธรรมเด็กและเยาวชน
วันอาทิตย์ดึงเด็กห่างไกลอบายมุข

เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ …อ่านต่อ

“บวร” สนามฝึกคนเก่ง-ดี…จากม.ศรีวิชัยถึงบ้านป่าขาด

“บวร” สนามฝึกคนเก่ง-ดี…จากม.ศรีวิชัยถึงบ้านป่าขาด

นิสิตสถาปัตย์ฯ มทร. ลุยทะเลสาบสงขลา รื้อขยะริมเลขึ้นฝั่ง สร้างสะพานไม้เรียนรู้ระบบนิเวศ …อ่านต่อ

พิธีเปิดศูนย์ บวร เฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างชุมชนน่าอยู่ (บ้าน วัด โรงเรียน)

พิธีเปิดศูนย์ บวร เฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างชุมชนน่าอยู่  (บ้าน วัด โรงเรียน)

พิธีเปิดศูนย์ บวร เฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างชุมชนน่าอยู่
(บ้าน …อ่านต่อ

บ-ว-ร = บ้าน-วัด-โรงเรียน = ประเสริฐ เลิศล้ำ

บ-ว-ร = บ้าน-วัด-โรงเรียน = ประเสริฐ เลิศล้ำ

บ-ว-ร = บ้าน-วัด-โรงเรียน = ประเสริฐ …อ่านต่อ

บ้าน วัด โรงเรียน 3 เสาหลักคู่สังคมไทย

บ้าน วัด โรงเรียน 3 เสาหลักคู่สังคมไทย

บ้าน วัด โรงเรียน 3 เสาหลักคู่สังคมไทย

  …อ่านต่อ

โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

    

    

   

    

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 …อ่านต่อ

“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

ชุมชนที่ล่มสลาย…..ความหมายของคำนี้อาจรุนแรงเกินกว่าที่คนไทยคนไหนจะยอมรับได้ แต่หากยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับ คงยิ่งเนิ่นช้าและสายเกินกว่าจะแก้ไข นั่นเพราะยิ่งสังคมแห่งเทคโนโลยีเบ่งบานมากขึ้นเท่าไร ความสำคัญของการอยู่ร่วมเป็นชุมชนยิ่งถูกลดค่า …อ่านต่อ

ประชาสังคม “บวร” เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ประชาสังคม “บวร” เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

พระมหาสุเทพ   สุวณฺโณ
Suwanno75@yahoo.com
บทนำ
 ท่ามกลางความโกลาหลแห่งปัญหาสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งในด้านเศรษฐมิติ (Economical  Dimention)      …อ่านต่อ

บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) สามประสานสร้างคุณธรรม

บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) สามประสานสร้างคุณธรรม

บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) สามประสานสร้างคุณธรรม
 
VDO สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา

 
แต่เดิมแนวคิดทางการศึกษาของไทยจะผูกพันกันระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน …อ่านต่อ

VDO สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรม “โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล”

VDO สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรม “โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล”

 
ในอดีตเด็กไทยเรียนรู้เรื่องศีลธรรม คุณธรรม ที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิต  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี …อ่านต่อ