• สื่อธรรมะโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

     

    โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

     

    การพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบล

  • ข่าวดี สามารถ ดาวน์โหลดสื่อธรรมะ ที่ใช้ในโครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" ได้ด้านล่างข้อความนี้ และยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammamedia.org (ส่วนสื่อเพิ่มเติมฉบับสมบูรณ์และรายละเอียดต่างๆ ทีมงานBLCtoday กำลังดำเนินการจัดทำให้ภายใน website นี้ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2555)

โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

Free! Download Powerpoint โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555 ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Free! Download Powerpoint โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555 ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

 

 VDO. ตัวอยางการอบรมโครงการปฏิบัติธรรม
โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555
ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี …อ่านต่อ

Free! Download Powerpoint ครูแกนนำ ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน โรงเรียนดีศรีตำบล

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Free! Download Powerpoint ครูแกนนำ ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน โรงเรียนดีศรีตำบล

VDO ตัวอย่างการอบรมเรื่อง  ครูแกนนำ
ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน โรงเรียนดีศรีตำบล

Download Powerpoint
ครูแกนนำ …อ่านต่อ

Free! Download powerpoint และ Clip VDO ครูผู้มีหัวใจบรมโพธิสัตว์

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Free! Download powerpoint และ Clip VDO ครูผู้มีหัวใจบรมโพธิสัตว์

ครูผู้มีหัวใจบรมโพธิสัตว์
ครู = ครุ = หนัก …อ่านต่อ

Download Powerpoint นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Download Powerpoint นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC

Download Powerpoint
นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC (คลิ๊กที่นี้)
 
“คนเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ คล้าย …อ่านต่อ

สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรม “โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล”

สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรม “โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล”

 1.VDO เทศน์/สอนและสื่อเสริมประกอบการเทศน์/สอน
 2.สื่อธรรมะอื่นๆ (อยู่ระหว่างดำเนินการ, สามารถ download ข้อมูลจาก …อ่านต่อ

การศาสนาร่วมกับสพฐ. พัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบล

การศาสนาร่วมกับสพฐ. พัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบล

สพฐ.ร่วมพัฒนาโรงเรียนดีศรีตำบล

เขียนโดย butterfly

วันอาทิตย์ ที่ 6  เดือนพฤษภาคม …อ่านต่อ

VDO สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรม “โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล”

VDO สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรม “โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล”

 
ในอดีตเด็กไทยเรียนรู้เรื่องศีลธรรม คุณธรรม ที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิต  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี …อ่านต่อ