• สื่อธรรมะโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

   

  โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

   

  การพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบล

 • ข่าวดี สามารถ ดาวน์โหลดสื่อธรรมะ ที่ใช้ในโครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" ได้ด้านล่างข้อความนี้ และยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammamedia.org (ส่วนสื่อเพิ่มเติมฉบับสมบูรณ์และรายละเอียดต่างๆ ทีมงานBLCtoday กำลังดำเนินการจัดทำให้ภายใน website นี้ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2555)

สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรมฯ

Free! Download Powerpoint โครงการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนดีศรีตำบล

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Free! Download Powerpoint โครงการบรรพชาหมู่สามเณรภาคฤดูร้อน  โรงเรียนดีศรีตำบล

VDO ตัวอย่างการอบรมเรื่อง  โครงการบรรพชาหมู่สามเณร
ภาคฤดูร้อน    โรงเรียนดีศรีตำบล

Download …อ่านต่อ

Free! Download Powerpoint โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555 ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Free! Download Powerpoint โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555 ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

 

 VDO. ตัวอยางการอบรมโครงการปฏิบัติธรรม
โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555
ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี …อ่านต่อ

Free! Download powerpoint และ Clip VDO ครูผู้มีหัวใจบรมโพธิสัตว์

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Free! Download powerpoint และ Clip VDO ครูผู้มีหัวใจบรมโพธิสัตว์

ครูผู้มีหัวใจบรมโพธิสัตว์
ครู = ครุ = หนัก …อ่านต่อ

Free! Download powerpoint และ Clip VDO ศาสตร์แห่งสมาธิ [The Science of Meditation]

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Free! Download powerpoint และ Clip VDO ศาสตร์แห่งสมาธิ [The Science of Meditation]

ศาสตร์แห่งสมาธิ
[The Science of Meditation]
 
ไม่น่าเชื่อ …อ่านต่อ

Download Powerpoint นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC

<img border="0" src="http://www.kalyanamitra.org/images/new_rainbow.gif"/>Download Powerpoint นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC

Download Powerpoint
นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะ DMC (คลิ๊กที่นี้)
 
“คนเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ คล้าย …อ่านต่อ

หนังสือ:ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู (ดาวน์โหลดฟรี)

หนังสือ:ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู (ดาวน์โหลดฟรี)

หนังสือ:ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
(ดาวน์โหลดฟรี…คลิ๊กที่นี่หรือภาพหนังสือ)

          …อ่านต่อ

สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรมฯ 1.แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น

สื่อธรรมะที่ใช้ในการอบรมฯ 1.แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น

1.แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น

 
1 แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น
Concept:

1.  สมาธิคืออะไร, สัมมาสมาธิ ต่างกับ …อ่านต่อ